Tema: Doping

  • Doping og Kroppen

    Idrettsutøvere og mennesker som inntar pre-stasjonsfremmende midler har ofte til hensikt å vinne over enhver pris. Denne «prisen» er derimot ikke forenelig med den iboende tilfreds-heten som en seier gir. Over tid vil personen som inntar steroider og/eller erytropoietin (EPO) bekoste denne avgjørelsen med sin egen kropp som betaling. Bloddoping...
  • friidrett+

    Doping, hvorfor?

    iartikkelen «Dopingmoral- og Etikk» (på side 8-11) kan du lese om hva som gjør doping til juks sett i forhold til moral og etikk. En kon-klusjon i den artikkelen er at det er individene og deres valg som fører til at enkelte doper seg. Grunnen til disse etterfølgende positive testene...